Accessibility

Kontakt

Lučka uprava Rabac

Adresa

Obala M. Tita 47c, 52221 Rabac

oib

43940243528

Mbs

01383248

Za poslove upisa i brisanja brodova, te vođenja upisnika brodova, poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodica, poslove upisa i brisanja brodica te vođenja očevidnika brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru, među ostalim, potrebno je kontaktirati LI Rabac na (+385) 52 872 085.

Kontakt / Contact us