Accessibility

Dokumenti

PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI TRGET

Trget će ovim projektom dobiti oko 200 komunalnih vezova, koji će biti zaštićeni valobranskim Heavy duty pontonima i učvršćeni SEAFLEX sidrenim sustavom. Na pontonima će biti osigurana opskrba vodom i strujom.

Ukupna površina mora zahvaćena projektom je 21.189,17 m2

Dokumenti:

Trget projekt

Projekt Lukobrana i gradske lučice u luci Rabac

Lukobran je projektiran u dužini od 150 m kojim se postiže optimalna zaštita akvatorija luke. Na unutarnjoj strani lukobrana projektiran je obalni zid u dužini od 125 m na koji se nastavlja već izgrađena operativna obala luke. Ovisno o potrebama i iskazanim interesima u momentu izgradnje, operativna obala na unutarnjoj strani lukobrana moći će se koristiti za prihvat lokalnih cruisera, ribarskih brodova, sezonskih nautičara, a u zimskim mjesecima i kao zimovalište i sigurno utočište. Treba razmišljati i za komercijalno iskorištavanje prostora kroz koncesije.
Izgradnja gradske lučice sa 220 nekomercijalnih komunalnih vezova za lokalno stanovništvo planirana je iza sekundarnog lukobrana. Uvjet za njegovo projektiranje i izgradnju je donošenje DPU Rabac-centar i izgradnja primario lukobrana.

3D prikaz osnovnog prostornog uređenja luke Rabac:

Projekt lukobran

Ciljevi projekta su:

  • Učiniti luku sigurnom u svim vremenskim uvjetima
  • Uravnoteženi i održivi razvoj
  • Unapređenje infrastrukturnih sustava
  • Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture
  • U konačnici, rezultat projekta bila bi luka sigurna u svim vremenskim uvjetima i koja bi ispunjavala zakonske uvjete kojima moraju udovoljavati luke otvorene za javni promet i kao takva kvalitativno poboljšala kvalitetu destinacije kao mikrolokacije unutar Istarske županije